Menu Sluiten

ANBI

Statutaire naam: Stichting Muziek voor de Zorg
RSIN: 861628561
Adres: Zoerbeemden 5, 5706 GE Helmond

Telefoon: 06-27295508
E-mailadres: info@muziekvoordezorg.nl
Website: www.muziekvoordezorg.nl
KVK: 80316611

Doelstelling

Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen en de bevordering van de sociale cohesie in woon-zorgcentra tussen bewoners onderling, maar ook tussen bewoners, personeel, familie, vrijwilligers en overige betrokkenen, door het aanbieden van zorgvuldig geselecteerde professionele muziekprogramma’s, specifiek voor ouderen in zorginstellingen alsmede voor de ‘zelfstandig’ wonende ouderen daarbuiten, waarbij de ouderendoelgroep als uitgangspunt en maatstaf wordt genomen in de muziekkeuze en in de uitvoeringswijze alsmede door het coördineren van optredens van andere muzikanten en het opleiden van zangers en zangeressen om voor oudere op te treden.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting Muziek voor de Zorg biedt zorgvuldig geselecteerde, gevarieerde en kwalitatief hoogstaande muzikale programma’s aan voor de zorg. De stichting richt zich daarbij met name op – vaak eenzame en dementerende – ouderen die in woonzorgcentra leven maar ook op zelfstandig wonende ouderen.

Op deze wijze streeft de stichtinng naar de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en de bevordering van de sociale cohesie in woonzorgcentra tussen bewoners onderling alsook tussen bewoners, personeel, familie, vrijwilligers en overige betrokkenen.

Bestuurders
Voorzitter Dhr. J.E.E. Ivens
Secretaris Mw. N.M.W.H. van Gastel
Penningmeester Dhr. W. van der Horst, bijgenaamd Linders

Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van Bart van Loon. Zelfstandig ondernemer en krijgt een marktconforme vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Documenten
Klik hier om ons beleidsplan te downloaden.

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht op 15 september 2020. Het eerste boekjaar loopt van 15 september tot en met 31 december 2020. Daarna is een boekjaar hetzelfde als een kalenderjaar. Er zijn, vanwege de korte bestaanstijd nog geen financiële documenten. De inkomsten bestaan uit gages, verkoop van de Nationale Muziek voor de Zorg Bon, sponsoring, subsidies, fondsen.

Wij zijn Team Muziek voor de Zorg en stellen ons in dit filmpje graag even aan u voor:

U Kunt met een eenmalige gift Stichting Muziek voor de Zorg een warm hart toedragen. Wij gebruiken deze giften voor het opleiden van nieuwe artiesten en het ontwikkelen/uitvoeren en mogelijk maken van onze muziekprogramma’s voor de ouderen in de Verzorg en Verpleeghuizen.

Het Bestuur

Joris
(Voorzitter)

Nicole
(Secretaris)

Wouter
(Penningmeester)

Bart
(Dagelijkse Leiding)