Menu Sluiten

ANBI

Statutaire naam: Stichting Muziek voor de Zorg
RSIN: 861628561
E-mailadres: info@muziekvoordezorg.nl
Website: www.muziekvoordezorg.nl
KVK: 80316611

Doelstelling
Het verbeteren van de kwaliteit van leven van ouderen en de bevordering van de sociale cohesie in woon-zorgcentra tussen bewoners onderling, maar ook tussen bewoners, personeel, familie, vrijwilligers en overige betrokkenen, door het aanbieden van zorgvuldig geselecteerde professionele muziekprogramma’s, specifiek voor ouderen in zorginstellingen alsmede voor de ‘zelfstandig’ wonende ouderen daarbuiten, waarbij de ouderendoelgroep als uitgangspunt en maatstaf wordt genomen in de muziekkeuze en in de uitvoeringswijze alsmede door het coördineren van optredens van andere muzikanten en het opleiden van zangers en zangeressen om voor oudere op te treden.

Beleidsplan op hoofdlijnen
Stichting Muziek voor de Zorg biedt zorgvuldig geselecteerde, gevarieerde en kwalitatief hoogstaande muzikale programma’s aan voor de zorg. De stichting richt zich daarbij met name op – vaak eenzame en dementerende – ouderen die in woonzorgcentra leven maar ook op zelfstandig wonende ouderen.

Op deze wijze streeft de stichting naar de verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen en de bevordering van de sociale cohesie in woonzorgcentra tussen bewoners onderling alsook tussen bewoners, personeel, familie, vrijwilligers en overige betrokkenen.
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

Bestuursleden
Machgiel Bakker
Wouter Albersen

Dagelijkse leiding
De dagelijkse leiding is in handen van Bart van Loon. Zelfstandig ondernemer en krijgt een marktconforme vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Stichting Muziek voor de Zorg wordt onder andere gesteund door:

 

 

 

 

 

Documenten
Klik hier om ons beleidsplan te downloaden.

Verlagen 2021
Download het jaarverslag:  MvdZ 2021 Jaarverslag 2022 08092022-SR
Download het resultaat: Resultaat 2021 Muziek voor de zorg
Download balans: Balans 2021 Muziek voor de Zorg

Financiële verantwoording
De stichting is opgericht op 15 september 2020. Het eerste boekjaar loopt van 15 september tot en met 31 december 2020. Daarna is een boekjaar hetzelfde als een kalenderjaar. Er zijn, vanwege de korte bestaanstijd nog geen financiële documenten. De inkomsten bestaan uit gages, verkoop van de Nationale Muziek voor de Zorg Bon, sponsoring, subsidies, fondsen.

U Kunt met een eenmalige gift Stichting Muziek voor de Zorg een warm hart toedragen. Wij gebruiken deze giften voor het opleiden van nieuwe artiesten en het ontwikkelen/uitvoeren en mogelijk maken van onze muziekprogramma’s voor de ouderen in de Verzorg en Verpleeghuizen.